Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΣυνεδρίαση 20ης Ιουλίου 2011


Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου, αφού συζήτησε εκτενώς το προσχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις 4/7/2011, προέβη στις παρακάτω επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο κείμενο

1. Αλλοιώνει τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των σπουδών, καταργώντας τα ακαδημαϊκά Τμήματα που αντιστοιχούν σε Επιστήμες, όπως αυτές έχουν ιστορικά προσδιοριστεί και εξελιχθεί, καθώς και τους Τομείς ανά γνωστική περιοχή, εισάγοντας ταχύρρυθμα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών που προσιδιάζουν σε κατάρτιση μεταλυκειακού χαρακτήρα, και οδηγώντας σε απαξίωση της πανεπιστημιακής παιδείας και σε υποβάθμιση των πτυχίων και των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών.


2. Καταργεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ επιβάλλοντας εξωπανεπιστημιακές και χωρίς θεσμικά αντίβαρα διοικήσεις και ενδεχομένως πλήττει την επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία των μελών ΔΕΠ.


3. Ακυρώνει την ισότιμη και δημοκρατική συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στις πανεπιστημιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα μέσω των υπερεξουσιών μη αιρετών Πρυτάνεων και Κοσμητόρων, καταλύοντας την εσωτερική δημοκρατία των πανεπιστημίων.


4. Με δεδομένη την ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση στρέφει τα πανεπιστήμια σε αναζήτηση πόρων από ιδιωτικούς φορείς, οδηγώντας στην εξάρτηση της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας από τις ανάγκες της αγοράς, και εισάγει κριτήρια επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και ανταποδοτικότητας στη διοίκηση και χρηματοδότησή τους.


Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου αποφάσισε ότι


Εμμένει στις θέσεις που διατύπωσε σε προηγούμενες αποφάσεις της.


Στηρίζει το ψήφισμα της 67ης Συνόδου Πρυτάνεων (Βόλος, 1-2 Ιουλίου 2011).


Απορρίπτει το σχέδιο νόμου, το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει βάση διαλόγου, καθώς περιέχει αντισυνταγματικές διατάξεις και, στον πυρήνα του, καταλύει τον ακαδημαϊκό και δημόσιο χαρακτήρα και το αυτοδιοίκητο του ελληνικού πανεπιστημίου.


Θα συντονίσει τη δράση του με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών της ελεύθερης ακαδημαϊκής και δημοκρατικής λειτουργίας των πανεπιστημίων, της αυτοδιοίκησης και της επαρκούς κρατικής χρηματοδότησής τους, καθώς και του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης παιδείας.


Τα μέλη της Συγκλήτου

Παντείου Πανεπιστημίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: