Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Ημερίδα "Ίσες ευκαιρίες των φύλων στην έρευνα: προκλήσεις και προτάσεις"


23 Νοεμβρίου,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας".

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) σας προσκαλεί στην ημερίδα με τίτλο "Ίσες ευκαιρίες των φύλων στην έρευνα: προκλήσεις και προτάσεις" που διοργανώνει με στόχο να αναδείξει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και δράσεις για την παρακολούθηση και ανάλυση της απασχόλησης των γυναικών καθώς και της παραμονής και ανέλιξης τους στον τομέα της έρευνας.  

Η ημερίδα διαμορφώνεται στις ακόλουθες θεματικές συνεδρίες: 
- Στατιστικά και δείκτες για την ισότητα των φύλων στην έρευνα στην ΕΕ και στην Ελλάδα
- Πρωτοβουλίες για την παραμονή και ανέλιξη των γυναικών στην έρευνα. 

Η μελέτη του ευρωπαϊκού έργου GENDERA (Gender Debate in the European Research Area, http://www.gendera.eu ) με τίτλο “Good Practices on Gender Equality in R&D organisations” φανερώνει ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων στην έρευνα στην Ελλάδα, αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και συνεχίζονται με την υποστήριξη των οργανισμών που τις υλοποίησαν. Παράλληλα, τα εθνικά στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση στην έρευνα ανά φύλο είναι ελλιπή στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "She Figures 2009". Σύμφωνα με τη μελέτη "Stocktaking 10 years of Women in Science policy by the European Commission 1999-2009, 2010" που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα ή βρίσκονται υπό διαμόρφωση, δράσεις όπως Δίκτυα γυναικών επιστημόνων,  Παρατηρητήριο για τις Γυναίκες στην Έρευνα, Δράσεις καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ισότητα των φύλων στα πανεπιστήμια, κ.λπ.  

Ομιλητές της ημερίδας από την Ελλάδα και την Ευρώπη θα παρουσιάσουν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με μέτρα και πολιτικές, η οποία θα βασίζεται και στα αποτελέσματα της μελέτης "Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού" που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.  

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDERA (Gender Debate in the European Research Area) στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στόχος του έργου είναι η διάδοση των πολιτικών και των βέλτιστων πρακτικών για την ισότητα των δύο φύλων στην έρευνα και η προώθηση των ερευνητριών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ (Πρόγραμμα "Επιστήμη και Κοινωνία") και υλοποιείται από κοινοπραξία 9 οργανισμών από Ουγγαρία, Ισπανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Ισραήλ και Ελλάδα.     

Πρόγραμμα:

09:00-09:30 Εγγραφές
09:30-09:45 Χαιρετισμός
Δρ Ε. Σαχίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης,  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Στατιστικά και δείκτες για την ισότητα των φύλων στην έρευνα στην ΕΕ και στην Ελλάδα  
09:45-10:45
 • Η έκθεση "She Figures 2009": Συμπεράσματα από τους δείκτες για την ισότητα των φύλων στην έρευνα στην ΕΕ
  Dr S. O’ Dorchai, Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgium  
 • To έργο Meta-analysis of gender and science research
  Dr M. Caprile, Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM), Spain  
Πρωτοβουλίες για την παραμονή και ανέλιξη των γυναικών στην έρευνα
10:45-11:30
 • Το έργο Gendera                                                       
  κα  Μ. Σαμαρά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  
 • Το Δίκτυο Περικτιόνη
  Συζήτηση Μελών Ομάδας Εργασίας έργου Gendera  
 • Τα διεθνή βραβεία L'OREAL-UNESCO και τα εθνικά βραβεία L' OREAL HELLAS-EEE UNESCO             
  Δρ Μ. Τζιτζικώστα, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco
11:30-11:45 Διάλειμμα
11:45-13:30
 •  Παρατηρητήριο για ίσες ευκαιρίες των φύλων
  Dr M. Caprile, Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM), Spain  
 •  Συστάσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα επιστημονικά ιδρύματα από ειδήμονες κριτές του έργου: Το έργο GenSET
  Δρ Κατερίνα Παπαδάκη, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 •  Πλάνο για την ισότητα των φύλων στα επιστημονικά ιδρύματα                            
  Dr Anne Pepin, Centre National de la Recherche Scientifique
 • Οι δράσεις του Κέντρου Χώρου, Φύλου και Τεχνολογίας
  Καθ. Ν. Παυλίδου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
 • Η περίπτωση του ΙΤΕ: Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων
  Δρ Κατερίνα Παπαδάκη, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
13:30-14:00 Προτάσεις για ίσες ευκαιρίες των φύλων στην έρευνα
Μέλη Ομάδας Εργασίας έργου Gendera 
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.Δεν υπάρχουν σχόλια: