Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Σε δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, η ελληνική κοινωνία έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στα κόμματα του Μνημονίου. Περίπου 3 εκατ. ψηφοφόροι εγκατέλειψαν τα κόμματα του δικομματισμού, απονομιμοποιώντας, και σε πολιτικό επίπεδο, τις ανάλγητες και αντικοινωνικές μνημονιακές επιλογές των δύο τελευταίων ετών. Μαζί με αυτές τις επιλογές κατέρρευσε και το νεοφιλελεύθερο οικοδόμημα της κ. Διαμαντοπούλου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το πολιτικό έργο της οποίας αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε δεόντως από τον ελληνικό λαό. Ο Ν. 4009/2011, ο οποίος ψηφίστηκε από μια «κάλπικη» βάσει των εκλογικών αποτελεσμάτων κοινοβουλευτική πλειοψηφία (ΛΑΟΣ και Δημοκρατική Συμμαχία δεν πέρασαν το κατώφλι του 3%, το ΠΑΣΟΚ έχασε περίπου το 75% της εκλογικής του βάσης και η ΝΔ πάνω από 20%), είναι «κλινικά νεκρός».
Μετά από έναν περίπου χρόνο από την ψήφισή του, η μόνη υπηρεσία που προσέφερε ο Ν. 4009/2011 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν η δημιουργία ανυπέρβλητων προβλημάτων (λόγω και της εκδικητικής στάσης του ΥΠΔΒΜΘ), ακόμη και στα ελάχιστα ΤΕΙ που έγιναν εκλογές για την ανάδειξη Συμβουλίου, ενώ εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής του συνόλου των Πανεπιστημίων και Συλλόγων ΔΕΠ για σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας που είχαν επισημανθεί και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο νόμος αυτός δεν κατόρθωσε ποτέ να εξασφαλίσει τη συναίνεση της μεγάλης πλειοψηφίας της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία με μια πρωτοφανή ενότητα κατόρθωσε να αποτρέψει την επιχειρούμενη κατεδάφιση της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αυτή είναι η στιγμή που όλες οι πλευρές – Υπουργείο, Πρυτανικές Αρχές, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας - πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να λάβουν γενναίες και ρηξικέλευθες αποφάσεις, με μόνο κριτήριο τη διασφάλιση μιας ποιοτικής, δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην κατεύθυνση αυτή, η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η απόσυρση του Ν. 4009/2011 και η εξασφάλιση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος για την κατάρτιση ενός νέου νόμου, ο οποίος θα είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτατου διαλόγου με βάση τις πάμπολλες προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ενός νόμου που θα σέβεται και δεν θα παραβιάζει κατάφωρα  -όπως ο νόμος της κ. Διαμαντοπούλου - τις αρχές του ακαδημαϊκού, δημόσιου, δημοκρατικού και δωρεάν Πανεπιστημίου. 
Προτάσεις για επιμέρους αλλαγές, απ’ όπου και αν προέρχονται, αποπροσανατολίζουν από το πραγματικό επίδικο: τη θεσμική απόσυρση του Ν. 4009/2011. Προτεινόμενες αλλαγές στην εκλογική διαδικασία ή στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων από τα μέλη ΔΕΠ, επαναφορά των Τμημάτων, κ.λπ., είναι σε θετική  κατεύθυνση αλλά  δεν είναι ικανές να ανατρέψουν τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία του Ν. 4009/2011, δεν εξασφαλίζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία, δεν προστατεύουν την κατεδάφιση των πτυχίων, δεν διασφαλίζουν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, αφού τα δίδακτρα έστω κι εμμέσως θα μπορούν να εισαχθούν. Η διορισμένη από το Υπουργείο, Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) θα έχει τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο στη διάρκεια και στο περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών, τα μέλη ΔΕΠ θα ζουν σε ένα Πανεπιστήμιο υπό «υπαλληλικούς όρους», οι πανεπιστημιακές σπουδές θα μετατρέπονται σε ένα φάκελο προσόντων «μιας χρήσης» με περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, οι συγχωνεύσεις – καταργήσεις Τμημάτων ή και ολόκληρων Ιδρυμάτων - όχι με ακαδημαϊκά αλλά με οικονομικά κριτήρια - θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, όπως και πολλά άλλα ζητήματα (π.χ. άσυλο, φοιτητική μέριμνα, συγγράμματα, φοιτητικά δάνεια, επώνυμες έδρες). Το πραγματικό επίδικο είναι η  θεσμική απόσυρση του Ν. 4009/2011.
Ταυτόχρονα με τη θεσμική απόσυρση του νόμου, θα πρέπει να λυθούν από το αρμόδιο Υπουργείο, άμεσα, μια σειρά ζωτικής σημασίας θέματα για την απρόσκοπτη λειτουργία των Πανεπιστημίων:
·  Η άμεση έγκριση των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων για το 2012, η οποία επικυρώθηκε από τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
·  Η συνέχιση της διοίκησης των Ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών μονάδων (Σχολές, Τμήματα, Τομείς) (με παράταση της θητείας ή εκλογή όπου χρειάζεται) σύμφωνα με το προϊσχύον νομικό καθεστώς
·  Ο άμεσος διορισμός των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, των μελών ΕΠ ΤΕΙ  και των ΕΕΔΙΠ Πανεπιστημίων και η χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες ΠΔ 407/80 των Πανεπιστημίων και για Επιστημονικούς/Εργαστηριακούς Συνεργάτες των ΤΕΙ, καθώς λόγω της δραματικής μείωσης του προσωπικού και της υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σημαντικός αριθμός Τμημάτων θα οδηγηθεί σε αδυναμία λειτουργίας.
·  Η θεσμική και οικονομική διασφάλιση της Φοιτητικής Μέριμνας, αφού λόγω των αδυναμιών του Ν. 4009/11, θα δημιουργηθούν εκρηκτικές καταστάσεις σε ότι αφορά στην στέγαση και την σίτιση των φοιτητών από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Πολλοί φοιτητές από τον Σεπτέμβριο του 2012 δεν θα έχουν σίτιση και στέγαση, ενώ η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη είναι ήδη επισφαλής.
·  Η θεσμική ρύθμιση για τις εκκρεμούσες υποθέσεις εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ, ώστε οι εν λόγω διαδικασίες να γίνονται σε όλα τα Ιδρύματα με βάση το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.
·  Η άμεση επιστροφή των απωλειών από το απαράδεκτο «κούρεμα» των αποθεματικών τους και άλλων ειδικών προσόδων τους (πχ  ΤΣΜΕΔΕ).
·  Χωρίς να είναι αποδεκτή η μέχρι σήμερα πολιτική που έχει υλοποιηθεί τόσο στα θέματα της έρευνας όσο και στην δια βίου εκπαίδευση, θεωρούμε ότι οι Γενικές Γραμματείες Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και της Διά Βίου Μάθησης θα πρέπει να παραμείνουν στο Υπουργείο Παιδείας, κατά τη διεθνή πρακτική αλλά και την πάγια θέση τόσο των Ερευνητικών Κέντρων όσο και των ΑΕΙ.
·  Τέλος, η επανεξέταση των ειδικών μισθολογίων δεν πρέπει να οδηγήσει και σε άλλες περικοπές τους μισθούς μας, μεγαλύτερες από όσες έχουμε ήδη υποστεί.
Καλούμε τη νέα ηγεσία του Υπουργείου να αποδείξει έμπρακτα ότι επιθυμεί την επαναφορά της ηρεμίας και ομαλότητας στα Πανεπιστήμια, να προβεί σε νομοθετική πράξη απόσυρσης του Ν.4009/2011, να επιλύσει με τροπολογίες τα άμεσα λειτουργικά ζητήματα και να δημιουργήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για ένα γόνιμο, ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο με την πανεπιστημιακή κοινότητα με στόχο τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

6 Ιουλίου 2012


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.