Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ


Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εκφράζει τη βαθειά αγανάκτηση της πανεπιστημιακής μας κοινότητας για το περιεχόμενο της προς κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σχετικά με την παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου.
Μετά το κούρεμα των αποθεματικών του Πανεπιστημίου στις 12 Μαρτίου 2012, από το οποίο το Πάντειο ζημιώθηκε με το ποσό των 13 περίπου εκατομμυρίων ευρώ καθώς και την περαιτέρω επαπειλούμενη μείωση των εισοδημάτων των μελών του διδακτικού του προσωπικού, σε συνδυασμό με τη δραματική συρρίκνωση της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης, ενδεχόμενη αναγκαστική μεταβίβαση και της ακίνητης περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένου και του κληροδοτήματος του Αλέξανδρου Πάντου, θα οδηγούσε το Πανεπιστήμιο στον απόλυτο μαρασμό και την ουσιαστική του απαξίωση, με αποτέλεσμα την αδυναμία περαιτέρω λειτουργίας του. Σημειώνουμε δε, ότι δήμευση της περιουσίας του Πανεπιστημίου δεν αποτολμήθηκε ούτε και κατά τα ζοφερά χρόνια της Ναζιστικής Κατοχής.
Στους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα η βίαιη προσβολή κατά της ακαδημαϊκής, οικονομικής και πολιτισμικής ταυτότητας του εθνικού Πανεπιστημίου - του μοναδικού εθνικού θεσμού που θα μπορούσε να εγγυηθεί την ανάπτυξη της χώρας και να συμβάλει σε αυτήν - το μόνο που θα μπορούσε να πετύχει είναι η αφαίρεση κάθε προοπτικής και διεξόδου από το ζοφερό αδιέξοδο των τελευταίων χρόνων.
Επισημαίνουμε ότι το Πανεπιστήμιο εφόσον αποκτήσει δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησης της περιουσίας του θα είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει προς όφελος του έργου του και των φοιτητών του.
Ζητούμε η Κυβέρνηση να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του θέματος, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να εξαιρέσει τα Πανεπιστήμια από τη ρύθμιση αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: