Φωτογραφίες


Καθημερινός Αγώνας για περισσότερη Δημοκρατία 
για περισσότερες και μαζικότερες συλλογικές διαδικασίες  , για ένα Πανεπιστήμιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας !!!


                     
Σχήμα ΑΡ.ΕΝ.                          Δεν υπάρχουν σχόλια: