Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

.Χωρίς Ιστορία το Νέο Λύκειο του υπουργείου Παιδείας


Μάθημα επιλογής κι όχι υποχρεωτικό στο εξής η Iστορία στις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, σύμφωνα με πρόταση του υπουργείου Παιδείας. Η Ιστορία, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, θα εντάσσεται σε ομάδα μαθημάτων με τον τίτλο «Αρχαιογνωσία» και η διδασκαλία της θα περιορίζεται στην «Αρχαία Ιστορία» και την «Ιστορία των ιδεών». Η «Ευρωπαϊκή Ιστορία», απ’ την άλλη, θα εντάσσεται σε διαφορετική ομάδα, αυτή των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ η Νεότερη Ιστορία της Γ' Λυκείου δεν θα υπάρχει πλέον στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Στην πρώτη Λυκείου η Ιστορία, πάντως, θα παραμείνει υποχρεωτικό μάθημα, με 3 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα.
 
Βαθιά γνώση της ελληνικής, υψηλό επίπεδο της αγγλικής, με τα επιλεγόμενα μαθήματα να κυριαρχούν έναντι των υποχρεωτικών, εισαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ριζική αλλαγή του μοντέλου διδασκαλίας είναι οι στόχοι των μεταρρυθμίσεων στο πρόγραμμα του Λυκείου, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας».
 
Στο εξής λοιπόν, μειώνεται ο αριθμός των γνωστικών αντικειμένων αλλά αυξάνονται ελαφρά οι διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα, στην Α' Λυκείου οι ώρες, από 32 που είναι σήμερα, γίνονται 34, στη Β' Λυκείου από 34 και 35 που είναι σήμερα γίνονται 33, ενώ στην τελευταία τάξη του Λυκείου από 31 ώρες γίνονται 33.
 
Μάθημα επιλογής θα είναι τα Θρησκευτικά και για τις 3 τάξεις του Λυκείου, καθώς εντάσσονται στην ομάδα «Κοινωνικές Επιστήμες» με 2 ώρες διδασκαλία στην Α' Λυκείου και 3 ώρες στη Β' και στη Γ' Λυκείου. Την ίδια στιγμή, καταργείται η Πληροφορική ως αυτόνομο μάθημα, καθώς κρίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος, δεδομένου του ότι με τις επερχόμενες αλλαγές οι Νέες Τεχνολογίες θα διατρέχουν πλέον όλη τη σχολική ζωή του μαθητή.
 
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Αλέξη Δημαρά, Βασίλη Κουλαϊδή και Κώστα Δημόπουλο, προτείνει τα εξής:
 
■Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας κατά δύο ώρες.

■Ενίσχυση της αγγλικής γλώσσας, η οποία και θα διδάσκεται υποχρεωτικά και στις 3 τάξεις του Λυκείου, 3 ώρες την εβδομάδα.
 
■Μείωση του αριθμού των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία εντάσσονται σε ομάδες μαθημάτων ως προς το περιεχόμενό τους (αρχαιογνωσία, μαθηματικά κ.λπ.).

■Καθιέρωση περισσότερων μαθημάτων επιλογής και λιγότερων υποχρεωτικών στη Β' και στη Γ' Λυκείου και ελευθερία επιλογής από το μαθητή.

■Εισαγωγή δύο επιπέδων στη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων. Το βασικό και το υψηλό, ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή.

■Εισαγωγή νέων μαθημάτων, μέσω της ζώνης «Τέχνη και Πολιτισμός» και μέσω των «Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» που εντάσσονται οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Λυκείου.

■Αύξηση των επιλογών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

■Εισαγωγή νέων τεχνολογιών που διατρέχουν όλη τη μαθησιακή διδασκαλία.

■Ριζική αλλαγή του μοντέλου διδασκαλίας και την εφαρμογή της συνεργατικής μεθόδου.

■Εισαγωγή ερευνητικής εργασίας την οποία θα κάνει ο μαθητής με τη βοήθεια καθηγητή-συμβούλου. Θα εκπονείται μια εργασία τη χρονιά με ελεύθερη θεματική και για την υλοποίησή της θα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.

Πρακτικά, οι προτάσεις αυτές σημαίνουν ότι στην Α’ Λυκείου, το σύνολο των μαθημάτων θα είναι 11, 7 υποχρεωτικά και 4 επιλογής, ενώ και εδώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι διδακτικές ώρες θα είναι 34, 24 για τα υποχρεωτικά και 10 για τα επιλεγόμενα, ενώ οι μαθητές θα καλούνται να επιλέξουν υποχρεωτικά μια δραστηριότητα και μια ερευνητική εργασία.

Για τις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, τέλος, τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, τα αγγλικά και τη φυσική αγωγή. Τα επιλεγόμενα μαθήματα εντάσσονται σε 6 ομάδες και προσφέρονται σε βασικό και σε υψηλό επίπεδο. Το σύνολο των διδακτικών ωρών θα είναι 33, εκ των οποίων οι 21 για επιλεγόμενα μαθήματα. Και εδώ οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μια δραστηριότητα και μία ερευνητική εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: